Velkommen til træelementforeningens webside

Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer, bokse og kviste til byggeri med kvalitet og godkendte løsninger.

Træelementforeningens medlemmer er certificeret efter prEN14732 jf. nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner - DS/EN 1995-1-1 DK NA.

Træelementforeningens medlemmer opfylder herigennem specificerede kvalitetskrav, såsom brand, varmeisolering, fugt, materialer, tolerancer mm.

Med anvendelse af træelementer fra et af Foreningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, høj kvalitet og lang levetid.